Visio ja missio

Missio

 Romanifoorumin missiona on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sekä muissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä ihmisoikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa työryhmissä edustamista ja romanikysymysten asiantuntijana toimimista.

Liitto edistää romanikielen ja kulttuurin asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin.

SRF:n kotimaan toiminnan tarkoituksena on koota yhteen Suomen romanijärjestöjen edustajia ja vahvistaa järjestötoiminnan osaamista.

Kansainvälinen toiminta keskittyy edunvalvontaan ja vaikuttamiseen romaniasioissa EU-tasolla. 


Visio

Romanifoorumin visiossa vuonna 2020 jäsenjärjestöjen määrä on kasvannut. Järjestöt ovat vakiinnuttaneet toimintaansa ja niiden jäsenmäärä on lisääntynyt. Toiminta on laadukasta ja toiminnan rahoitus on pysyvää, sillä järjestöjen toiminta on turvattu julkisin varoin. Jäsenjärjestöjen järjestötoimintaa koskeva osaaminen on kohentunut.

Luottamus romanijärjestötoimintaa kohtaan on lisääntynyt. Romanijärjestöt ovat verkostoituneet ja liittyneet mukaan oman viitekehyksensä muihin katto- ja yhteistyöjärjestöihin (esim. urheilujärjestö, sosiaali- ja terveysjärjestö). Järjestöissä työskentelee sekä koulutettuja ammattilaisia että innostuneita vapaaehtoisia.