Romanijärjestöt Suomessa

Romanien oman osallistumisen ja vaikuttamisen lisääntyminen on luonut hallinnollisia ja järjestöpohjaisia rakenteita paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Monelle romanihenkilölle sen näkyvin ja konkreettisin osa on omalla paikkakunnalla tai lähialueella toimiva paikallinen romanijärjestö. Sen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen monin eri tavoin.