Osallistuminen ja vaikuttaminen

Romanijärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa on vielä monin tavoin tiensä alussa. Romaniväestöllä ei ole Suomessa poliittista puoluetta eikä itsenäistä toimintaelintä kuten saamelaisilla Samedìgget (saamelaiskäräjät) tai suomenruotsalaisilla Folktinget. Muihin perinteisiin vähemmistöihin verrattuna romanien poliittinen ja yhteiskunnallinen asema on suhteellisen heikko. Suomen yhdistysrekisteristä löytyy jopa 50 rekisteröityä romanijärjestöä. Näistä noin 20 järjestön voidaan katsoa olevan toiminnassa vielä tänä päivänä.