Toimintamuodot

Toimintamuotomme

Vertaistuki.

Rikosryhmät.

Vankilaryhmät.

Yksilökeskustelut.

Asumisasiat.

Koevapauden toiminta/työvelvoitteet

Ratkaisukeskeinen terapia.

Motivoiva kohtaaminen

Foorumin olohuone.

Perheleirit.

 

Voimavaroja arkeen ja muutokseen.

Itsetunto ja identiteetti. 

Arvot ja asenteet.

Vanhemmuus.

Ihmisen arvokkuus/ arvo.

Terapian tärkeys ja tarkoitus.

Oletko juuri vapautunut tai vapautumassa vankilasta.