D7 HANKE

Väkivalta- ja rikostyö / mielenterveys- ja päihdetyö


Suomen Romanifoorumilla on kehitetty romanimiehille kohdennettua rikollisuudesta irtautumista tukevaa innovatiivista D7 - menetelmää. Kulttuuritaustan huomioivassa menetelmässä yhdistyvät sekä kokemusasiantuntijuudesta että erilaisista terapiamenetelmistä (skeematerapia, DKT) nousevat teemat ja aiheet. Näitä ovat mm. traumojen käsittelemättömyydestä johtuva tunnesäätelyn heikkous, vääristynyt ajattelutapa sekä meitä ohjaavat tekijät kuten asenne, arvomaailma ja ns. pohjavirta.


Osa työtiimistämme on tehnyt romanityötä jo lähes kolme vuosikymmentä, joten romaniyhteisön tuntemus ja yhteisön suurimpien ongelmien juurisyyt ovat selkeästi tiedossamme. Mielenterveys- ja päihdetyötä sekä työtä rikostaustaisten kanssa olemme aktiivisesti kehittäneet vuodesta 2016 lähtien. 


D7 -hanke on kehittämishanke, jossa rakennetaan kokemus- ja tutkimustiedon pohjalta toimiva rikollisuudesta irtautumista tukeva toimintamalli. Toimintamallissa huomioidaan romaniyhteisön ja -kulttuurin erityispiirteet, joilla on vaikutusta rikollisuuden ennaltaehkäisyssä. Hankkeessa kehitetty toimintamalli juurrutetaan hankkeen lopulla sekä Romanifoorumin oman toiminnan, että sitä kautta koko romaniyhteisön käyttöön valtakunnallisesti. 


Hanketta toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (kumppanuussopimus) ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvan on mahdollista tulla asiakkaaksi valvottuun koevapauteen, jolloin toimintavelvoitepaikaksi kirjataan Suomen Romanifoorumin kuntouttava ryhmä. Asiakas voi osallistua hankkeeseen myös vankeusrangaistuksen aikana.  


Toimintamme on ryhmämuotoista sekä yksilötason kohtaavaa psykososiaalista tukea, jossa painopiste on sisäisen minän ja identiteetin muutoksessa eikä ihmisen ulkoisissa olosuhteissa ja niiden korostamisessa. 


Uskomme että ihminen ei muutu pysyvästi, vaikka hänelle puettaisiin uusi puku, ostettaisiin auto, järjestettäisiin uusi kaunis koti; vaikka hän saisi työpaikan ja rahaa, ellei hänen identiteettinsä ja sisäinen minänsä ole linjassa ulkoisten olosuhteiden kanssa. Sen vuoksi keskitymme hankkeessa tukemaan sisäistä muutosta ja vaikuttamaan niihin ohjureihin, jotka vaikuttavat ja ohjaavat valintojamme.Työkalunamme D7 -ryhmässä käytetään itse kehittämäämme työkalua; D-Kehää, johon sisältyvät Ajatuksettunteet, asenteet, arvot sekä pohjavirta. Pohjavirta on laaja, tiedostamaton osa tajuntaamme ja paikka missä asuu pettymykset, traumat, hylkääminen ja kaikki elämänkokemukset. Sieltä ne ohjaavat meitä matkallamme niin hyvässä kuin pahassa. D-kehän teemojen avulla on helppo hahmottaa omaan rikollisuuteen vaikuttaneita tekijöitä.


PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Cecilia Lindström

cecilia.lindstrom@romanifoorumi.fi


VÄKIVALTA- JA RIKOSTYÖN KOORDINAATTORI

Miska nyman
+358 50 355 6334

miska.nyman@romanifoorumi.fi


OSOITE

Palkkatilankatu 1-3, liiketila 5 00240 Helsinki