SRF

Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano forum

Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forum ry on vuonna 2007 perustettu Suomen romanijärjestöjen keskusliitto. Liiton ensisijaisena tehtävänä on toimia jäsenjärjestöjensä edunvalvojana. Liiton tarkoituksena on valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Foorumin visiona on kehittää ja vahvistaa romanijärjestöjä. Sen tehtävänä on myös välittää tietoa ja rakentaa romanijärjestöjen välistä yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.