D7 - HANKE

Edistämässä romanimiesten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta 

D7 on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke (2022-2024), jonka tavoitteena edistää rikostaustaisten romanimiesten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta tukemalla rikos- ja väkivaltakierteestä irtautumista, vahvistamalla tukiverkostoja ja perhesuhteita sekä auttamalla yhteiskuntaan kiinnittymistä. 

“Ihminen ei muutu pysyvästi vaikka hänelle puettaisiin uusi puku, ostettaisiin auto, järjestettäisiin uusi kaunis koti, annettaisiin työpaikka tai rahaa. Ihminen ei muutu, ellei hänen identiteettinsä ja sisäinen minänsä ole linjassa ulkoisten olosuhteiden kanssa.”

-Miska Nyman

Hankkeen toiminta perustuu D7-menetelmään, jossa keskitytään identiteettityöskentelyyn tarkastelemalla omaa ajatusmaailmaa, arvoja, asenteita, tunteita sekä pohjavirtaa. Pohjavirta on laaja, elävä ja osittain tiedostamaton osa tajuntaamme, jossa elämänkokemuksemme – pettymykset, traumat, hylkääminen – kohtaavat ja sieltä käsin ohjaavat toimintaamme, niin hyvässä kuin pahassa. Tietoisuuden lisääminen omaa ajatusmaailmaa ja toimintaa ohjaavista tekijöistä antaa valtaa tehdä tiedostavampia valintoja arjen yksittäisissä tilanteissa sekä tulevaisuuteen liittyen. 

                 “En toimi enää Tunne tasolla. Arvostan itseäni ja otan Vastuun Elämästä.”

-D7-ryhmän osallistuja 

 D7-hankkeen toimintamuotoihin kuuluu ryhmä- ja vertaistoiminta, yksilötyöskentely sekä vankilavierailut. Hankkeessa on kaksi työntekijää, jotka yhdistävät työssään monipuolista osaamistaan sosiaalialalta, tietoa ja ymmärrystä päihde- ja mielenterveysongelmista sekä työskentelystä rikostaustaisten henkilöiden kanssa. Lisäksi kehittämishanke nojaa Suomen Romanifoorumin vahvaan kokemukseen romanityöstä; yhteisön ja sen tapojen tuntemukseen sekä ymmärrykseen suurimpien ongelmien juurisyistä. 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (kumppanuussopimus) ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloiden kanssa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvan on mahdollista tulla asiakkaaksi valvottuun koevapauteen, jolloin toimintavelvoitepaikaksi kirjataan Suomen Romanifoorumin kuntouttava ryhmä. Hankkeen toimintaan voi osallistua myös vankeusrangaistuksen aikana. 

Toiminta on ensiarvoisen tärkeää, koska tämä kohderyhmä täytyisi huomioida paremmin, jotta heidän päihdeongelmiin ja uusintarikollisuuteen pystyttäisiin vaikuttamaan.”

-Vankilan henkilökunnan palaute

 

HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT

Cecilia Lindström

Projektipäällikkö

+358 50 475 1102

cecilia.lindstrom@romanifoorumi.fi

Miska Nyman

Väkivalta- ja rikostyön koordinaattori

+358 50 355 6334

miska.nyman@romanifoorumi.fi

Suomen Romanifoorumi ry

YHTEYSTIEDOT

Palkkatilantori, liiketila 5, 00240 Helsinki

TAKAISIN YLÖS