VAIKUTTAMISTYÖ


VAIKUTTAMISTYÖ

Yksi Suomen Romanifoorumin tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttamistyö. SRF tekee sekä kansainvälistä että kansallista vaikuttamista romanipolitiikkaan. SRF on ollut myötävaikuttamassa muun muassa Suomen romanipoliittisen ohjelman syntyyn.

Suomen Romanifoorumi tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten ja kirkollisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti edunvalvontana, tiedottamisena, koulutuksena ja ohjaamisena. Liitto kehittää romanijärjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia sekä laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä.

Liitto valitsee liittokokouksessaan Euroopan romanifoorumin Suomen edustajat ja seuraa sekä osallistuu kansainväliseen keskusteluun romanien asemasta. Liitto antaa lausuntoja Suomen romanijärjestöjen näkemyksistä romaneja koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Edunvalvonta

Suomen Romanifoorumi osallistuu edunvalvonnan ja erilaisten ohjausryhmien kautta seuraaviin ihmisoikeus- sekä yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan:

Lausunnot, aloitteet ja kuulemiset

Lisäksi SRF:ää pyydetään asiantuntijaksi romanipoliittisissa kysymyksissä. Foorumi antaa pyydettynä lausuntoja sekä kannanottoja ihmisoikeus- sekä yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja rasismin ennaltaehkäisemiseksi. SRF tekee tarvittaessa myös aloitteita eri viranomaisille ja osallistuu erilaisiin kuulemistilaisuuksiin muun muassa eduskunnassa sekä muissa valtionhallinnon järjestämissä kuulemistilaisuuksissa.

  • SRF: toiminnanjohtaja Miranda Vuolasranta kutsuttiin kuultavaksi eduskunnan Suuren valiokunnan erityisasiantuntijana.
  • SRF teki hallitusaloitteen 8.4.2011 Suomen romanipoliittisen ohjelman toteuttamisen turvaamisesta.

Suomen Romanifoorumi ry

YHTEYSTIEDOT

Palkkatilantori, liiketila 5, 00240 Helsinki

TAKAISIN YLÖS