Koulun tukitoimia

Ongelmatilanteiden ilmetessä on perinteisesti syytä etsitty joko oppilaasta tai hänen taustastaan. Toimenpiteiden kohteena on yleensä oppilas, ja toimenpiteiden tavoitteena joko oppilaan tai hänen perheensä muuttaminen.

Koulujen käyttämät tukitoimet ovat useimmiten niitä "aivan samoja kuin muillekin oppilaille". Eli oppimisvaikeuksissa käytetään tuki- ja erityisopetusta, ja sopeutumisvaikeuksissa koulun yleisiä ongelmanratkaisukäytäntöjä kuten puhuttelua, muistutuksia, jälki-istuntoa ja tarpeen vaatiessa asioita käsitellään oppilastyöryhmässä. Kouluissa on myös viime aikoina käytetty jonkin verran erityisesti romanilapsille suunnattuja tukitoimia. Tällaisia ovat olleet oman kielen ja kulttuurin opetus, romaniväestöön kuuluvien koulunkäyntiavustajien käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tehostaminen.

Näiden erityisten tukitoimien tarkoituksena on vahvistaa romanilasten identiteettiä, tuoda tietoa kouluun romanikulttuurista ja kotiin koulun käytännöistä. Henkilökohtaiset kontaktit koulun edustajan ja kodin välillä parantavat kodin ja koulun yhteistyön mahdollisuuksia. Kynnys lähestyä toinen toistaan madaltuu, kun käytettävissä on kulttuuritulkki tai muu välittäjä, esimerkiksi koulunkäyntiavustaja. Myös koulun rajalliset resurssit ja tämänhetkinen työaikajärjestely asettavat omat rajansa opettajien mahdollisuuksille toimia aktiivisesti yhteistyössä kodin kanssa.