Romanien yhteiskunnallinen asema

Romanien yhteiskunnallinen asema Suomessa on melko hyvä verrattuna monien muiden Euroopan maiden romanien tilanteeseen.

Yhtenä syynä tähän on Suomen romanien Suomen kansalaisuus. Suomessa asuville romaneille on suomalaisuus hyvin merkittävä asia. Hyvin monet heistä pitävät itseään ensisijaisesti suomalaisena romanina ja vasta sen jälkeen osana maailmanlaajuista romanikansaa.

Vaikka romaneilla on samat oikeudet ja velvollisuudet maan muiden kansalaisten tavoin, on heidän yhteiskunnallisessa asemassaan vielä parantamisen varaa. Kehittämiskohteina on tähän mennessä ollut asunto-, toimeentulo- ja koulutustilanne sekä lainvoimaisen vähemmistöaseman saavuttaminen. Uusina asioina aivan viimeisen vuosikymmenen aikana on mukaan tullut myös terveyskasvatuksellinen työ. Kokonaisuutena romaniväestön tilanne on parantunut kaikilla näillä elämänalueilla melkoisesti viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, mutta myös epäkohtia on edelleen havaittavissa.