Romanien tapaperinne

Ollakseen niin pieni vähemmistö (noin 10 000 henkilöä), romanit ovat Suomessa säilyttäneet omaleimaisen kulttuurinsa tapaperinteensä jopa hämmästyttävän hyvin. Ryhmän ulkopuolelta tuleva painostus on tehnyt ryhmästä kiinteän yksikön, joka säilyttämällä osin vuosituhantisen perinteensä, on pitänyt ryhmän tiiviinä aina näihin päiviin saakka.

Osa romanien perinteestä juontaa juurensa heidän alkuperämaansa, Intian tapaperinteestä. Osalle tavoista löytyy yhtäläisyyksiä myös raamatussa kerrotuista tavoista. Toki romanien tapakulttuuriin on vaikuttanut myös kulloisenkin oleskelumaan kulttuuri. Esimerkiksi Suomen romanien kulttuurissa on tapoja, jotka ovat olleet aikaisemmin yleisiä myös muille suomalaisille. Vanhat talonpoikaiset tavat ovat säilyneet romanien tapakulttuurissa, koska se ei ole niin altis ajassa tapahtuville nopeille muutoksille.

Suomen romanien tapaperinne on melko yhtenäinen, mutta aina täytyy muistaa, että me kaikki olemme yksilöitä, emme vain yhteisön jäseniä. Jos joku suku tai perhe toteuttaa jotain kulttuuriin kuuluvaa tapaa hieman eri tavalla kuin joku toinen, ei voida sanoa, että jompikumpi heistä tekisi väärin. On olemassa alue-, suku-, perhe- ja jopa yksilökohtaisia eroja, joskin erot ovat yleensä melko pieniä.

Selkeimmin romanikulttuuri eroaa valtaväestön kulttuurista keskeisen arvoperustansa osalta. Romanikulttuuri on ennen kaikkea ihmissuhdekulttuuri, jossa perhe ja suku ovat keskeisessä asemassa. Valtaväestölle tyypillinen kilpailumentaliteetti, rahan ja aseman arvostus ovat vieraita. Ihmisen arvostus perustuu sosiaalisten taitojen hallintaan, kulttuuriin sitoutumiseen sekä ikään ja sukupuoleen. Myös tunteiden ja intuition merkitys korostuu. Kohteliaisuus, vieraanvaraisuus ja aito kiinnostus toisen kuulumisista ovat osa sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätietoa romanikulttuurista löytyy:

www.romanit.fi