Oppaita järjestöille

Tällä sivulla on koottuna järjestötoiminnan oppaita jäsenjärjestöjen käyttöön.

Kansan Sivistystyön liiton kokoama erittäin perusteellinen ja selkeä Yhdistystoiminnan avaimet. Sisältää tietoa niin yhdistyksen hallinnosta, tiedottamisesta kuin hyvän kokouksen järjestämisestäkin.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, YHTÄLÖ - yhdistyksen talous ja verotus. Oppaassa kerrottu kaikki mitä pienen yhdistyksen tulee tietää taloudenpidosta ja verotuksesta. Sisältää myös hyvä tiivistelmät aiheesta.

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löytyy tietoa yhdistyksen perustamisesta ja rekisteröimisestä.

Yhdistyslaki sekä yhdistyslakiopas (pdf)

Tietoa erityisesti yhdistysten palvelutoiminnasta

Lisäksi on olemassa lukuisia kansalais- ja yhdistystoiminnan verkkosivustoja joihin on koottu valtavasti tietoa järjestötoiminnasta. Kannattaa tutustua!

Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo -hankkeen verkkosivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa järjestöille. Myös tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista.

Jelli järjestötietopalvelusta löytyy muun muassa aineistopankki ja välineitä järjestötyöhön

Kansalaisfoorumin ylläpitämä kansalaisyhteiskunta.fi sisältää runsaasti ajankohtaista tietoa järjestökentältä

Sivis-opintokeskuksen ylläpitämä sivusto tarjoaa monenlaista materiaalia järjestötoiminnan tueksi.

Kansalaisareenan vapaaehtoistoiminnan työkalupakki sisältää muun muassa muiden järjestöjen käyttämiä asiakirjapohjia

Yhdistystieto.fi -sivulta löytyy muun muassa kysy ja vastaa -palsta ja tietopankki yhdistyksille