Jäsenet

Suomessa toimii aktiivisesti muutama kymmenen romanijärjestöä. Suomen Romanifoorumilla on jäseninä romanijärjestöjä ympäri Suomea.

Romanijärjestöt Suomessa toimivat muun muassa terveyden, asumisen, kulttuurin, musiikin, koulutuksen tukemisen, lastensuojelun, työllisyyden, nuoriso- ja lapsityön sekä romanikielen edistämisen parissa. Lisäksi on monia hengelliseltä pohjalta toimivia yhdistyksiä. Järjestöjen koko ja toiminnan laajuus vaihtelevat luonnollisesti.

Suomen romanifoorumin yhtenä tarkoituksena on koota yhteen romanijärjestöjä, vahvistaa yhdistystoiminnan osaamista ja luoda verkostoja kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välille. Suomen Romanifoorumi tekee yhteistyötä myös liittoon kuulumattomien romanijärjestöjen kanssa.

Lue myös lisää jäsenjärjestötyöstämme!