HALLITUS

HALLITUS

 

Hallitukseen kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä seitsemään (1 + 4 – 7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen valinnassa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon avoimuuden, maantieteellisen edustavuuden, sukupuolten tasa-arvon ja sukupolvien tasapainoisen edustuksen periaatteet. 

Hallituksen jäsenet mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, voidaan valita enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouksen esityslista on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän päivääennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsittelyyn edellä olevasta määräyksestä huolimatta. 

PÄÄTÖKSEN TEKO

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei hallitus yksimielisesti toisin päätä. Josvaalissa äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. 

HALLITUKSEN JÄSENET

JANNE BLOMERUS

Hallituksen puheenjohtaja

+358 40 513 8623

MERTSI TAMMINEN, Vantaa

Hallituksen jäsen

JAAKKO LAAKSO, Jalasjärvi

Hallituksen jäsen

TINO VARJOLA, Lahti

Hallituksen jäsen

MARITA MÄNTYNIEMI-KOIVISTO, Jalasjärvi

Hallituksen jäsen

PAULA ÅKERLUND, Espoo

Hallituksen jäsen

AILA PALMROOS, Jyväskylä

Hallituksen jäsen

 

Suomen Romanifoorumi ry

YHTEYSTIEDOT

Palkkatilantori, liiketila 5, 00240 Helsinki

TAKAISIN YLÖS