HAE JÄSENEKSI

JÄSENET

 

Suomen Romanifoorumilla on jäseninä romanijärjestöjä ympäri Suomea.

Liiton jäseninä voivat olla oikeuskelpoiset Suomessa rekisteröidyt romanijärjestöt, jotka sitoutuvat liiton sääntöihin. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä. Lisäksi liittokokous voi kutsua kumppanuusjäseniksi sellaisia liiton tarkoitusta tukevia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka työskentelevät sosiaalisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Näillä jäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus liittokokouksissa.

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksessa. Ero astuu voimaan kuukauden kuluttua eroilmoituksen toimittamisesta.

Jäsen voidaan erottaa liitosta yhdistyslain 14 mukaisilla perusteilla.

Romanijärjestöt Suomessa toimivat muun muassa terveyden, asumisen, kulttuurin, musiikin, koulutuksen tukemisen, lastensuojelun, työllisyyden, nuoriso- ja lapsityön sekä romanikielen edistämisen parissa. Lisäksi on monia hengelliseltä pohjalta toimivia yhdistyksiä. Järjestöjen koko ja toiminnan laajuus vaihtelevat luonnollisesti.

Suomen romanifoorumin yhtenä tarkoituksena on koota yhteen romanijärjestöjä, vahvistaa yhdistystoiminnan osaamista ja luoda verkostoja kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välille. Suomen Romanifoorumi tekee yhteistyötä myös liittoon kuulumattomien romanijärjestöjen kanssa.

Jäsenmaksu 

Jäsen ja kumppanuusjäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua liitolle. Jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille ja kumppanuusjäsenille päättää liitto varsinaisessa kokouksessaan.

Suomen Romanifoorumi ry

YHTEYSTIEDOT

Palkkatilantori, liiketila 5, 00240 Helsinki

TAKAISIN YLÖS