AVUSTUSTEN HAKU

LOMAKKEET

JÄRJESTÖAVUSTUKSEN  HAKUMENETTELY JA –OHJEET

Suomen Romanifoorumilla (SRF) on mahdollisuus myöntää järjestöavustuksia jäsenjärjestöille avustushakemusten perusteella. Avustuksia käsitellään SRF: n hallituksessa vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään haku päättyy 15.4 ja syksyn haku 1.8, mutta hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Päätöksistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse tai kirjeitse.

 
HAKUOHJEITA

Järjestöavustusten myöntämiseen liittyvät yleisehdot määrittelee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka on SRF: n rahoittaja. Tarkennetut perusteet vahvistetaan SRF: n hallituksessa.

Muutamia yleisiä ohjeita hakijoille:

– Järjestöavustus on tarkoitettu pienen yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseen, yleishyödylliseen

järjestötoimintaan, eikä sillä voida kattaa menoja, joita tulee esim. kunnille myytävien palveluiden tuottamisesta

– Avustusta ei suositella haettavaksi pelkästään laite- tai vuokrakustannuksiin, mutta jos avustusta haetaan vain näihin, on se perusteltava hyvin ja pohdittava kuinka laajaa joukkoa avustus hyödyttäisi

– Haettava avustussumma voi olla myös yli 1.000 euroa, avustusta myönnettäessä otetaan huomioon rahoituksen tarve ja käyttökohde

– Jos yhdistys jo saa STEAN: n rahoitusta, ei toimintatonniavustusta pääsääntöisesti myönnetä

– Avustusta haetaan romanifoorumin nettisivuilta löytyvällä avustuslomakkeella

AVUSTUKSEN RAPORTOINTI

1.a) Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Hyväksyttäväksi kuluiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut, mahdollisilla tuotoilla vähennettynä (esim. jos tilaisuudesta peritään osallistumismaksu, täytyy se ilmoittaa hankkeeseen tulona). Avustuksen käyttäjän on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa STEAN avustuksista annetun lain 18 §:n mukaisella tavalla.

1.b) Avustuksen käytöstä on toimitettava kirjallinen selvitys kahden kuukauden kuluessa hankinnasta taipidetystä tapahtumasta (esimerkiksi leiri). Selvityksessä tulee olla talous- ja toimintaosio, jossa kerrotaan mitä avustuksella on toteutettu tai hankittu ja mukaan liitetään kopiot kulutositteista. Lisäksi hakija sitoutuu toimittamaan SRF: lle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen siltä vuodelta, jolloin avustus on käytetty.

1c) Kun on kysymys hankinnoista esimerkiksi tietokone, niin ne ostetaan aina yhdistyksen, ei siis yksityishenkilöiden nimiin. Näin varmistamme, että hankinnat todella menevät yhdistyksen käyttöön

1.d) Jos selvitystä ei tehdä sovitussa ajassa tai avustus on käytetty muuhun kuin hakemuksessa haettuun tarkoitukseen, niin Suomen romanifoorumilla on oikeus hakea myönnetty avustus takaisin.

1.e) Avustuksen käyttäjä on tietoinen, että STEALLA on oikeus tarkastaa järjestön toimintaa ja taloutta.

Lisäksi avustuksen käyttäjä on tutustunut STEAN avustuksista annettuun lakiin (1056/2001) ja on tietoinen saamansa rahoituksen luonteesta ja sitoutuu noudattamaan laissa määriteltyjä ja käyttöönsä saamaan avustukseen liittyviä muita ehtoja.

Hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimenkirjoitukseen oikeuttavat

henkilöt ja samalla he hyväksyvät nämä raportointiehdot.

SRF HAKUOHJEET 2023
AVUSTUSHAKEMUS PDF
AVUSTUSHAKEMUS DOCS
RAPORTOINTI LOMAKE DOCS
RAPORTOINTI LOMAKE PDF

Suomen Romanifoorumi ry

YHTEYSTIEDOT

Palkkatilankatu 1-3, liiketila 5, 00240 Helsinki

TAKAISIN YLÖS