Kysely romaniväestön asumisen parantamiseksi

23.8.2017

Seurantaselvitys romanien asumisesta valmistui

Ympäristöministeriö 23.1.2018 9.04 
Tiedote

Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (ARA) tilaama selvitys romanien asumisen yhdenvertaisuudesta on valmistunut. Siinä tarkasteltiin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvien romanien asunnon saantiin, vaihtamiseen ja asumiseen liittyviä ongelmia sekä romanien ja pääväestön asumisen yhdenvertaisuutta. Kyseessä on jatko vuonna 2012 julkaistulle vastaavalle selvitykselle.

Yleisesti ottaen romanit ovat tasavertaistuneet asunnonhakijoina pääväestön kanssa. Vaikeudet asunnon haussa ja saamisessa sekä asumisaikana ilmenneet ongelmat ovat samankaltaisia kuin muillakin. Esimerkiksi taloudelliset ongelmat ovat kuitenkin lisääntyneet niin pääväestöllä kuin romaneilla.

Yhä useammalla romanilla asumisasiat ovat kunnossa verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen. Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut muun muassa romanien lisääntynyt koulutus ja kasvanut työllisyys. Toisaalta osalla romaneja ongelmat ovat yhä monitahoisempia. Etenkin luottotietojen menettäminen vaikeuttaa merkittävästi asunnonsaantia erityisesti nuorilla romaneilla.

Selvityksen mukaan romanien kulttuuriset käytännöt kuten muuttolupa ja väistämisvelvollisuus vaikeuttavat ja hidastavat yhä asunnon saamista. Romanien sisäinen vaikuttaminen muiden romanien asumiseen on edelleen hyvin yleistä ja vaikeuttaa yksitäisten romanien ja romaniperheiden asumaan asettumista. Romanit tuovat kuitenkin itse aiempaa avoimemmin esiin kulttuuristen käytäntöjen tuomia ongelmia.

Valtaosa romaneista asuu valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, sillä heillä on vaikeuksia saada vuokra-asuntoa yksityisiltä vuokranantajilta. Selvityksessä romanit toivat esiin syrjintäkokemuksia erityisesti yksityisiltä asuntomarkkinoilta.

Seurantaselvityksen aineistoina käytettiin yhdenvertaisuusvaltuutetun, ARA:n ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhteydenotto- ja kantelutietoja, asuntotoimijoille ja romaneille tehtyjä kyselyjä sekä asiantuntijahaastatteluja.

 

 

 

Vastaa kyselyyn ja vaikuta siihen, millaisia toimenpiteitä romanien asumisen parantamiseksi tehdään. Osallistu samalla elokuvalippujen arvontaan.

Pääset vastaamaan kyselyyn klikkaamalla linkkiä:

https://www.webropolsurveys.com/S/7023AB03D221DF4D.par

Tämä kysely on osa ympäristöministeriön ja ARAn teettämää selvitystä, jossa kartoitetaan romaniväestön asumiseen liittyviä ongelmia asunnon saannissa, vaihdossa ja asumisaikana sekä niiden ratkaisukeinoja. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää romanien asumistilanteen parantamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Kyselyn tulokset raportoidaan niin, että yksittäisen vastaajan antamia vastauksia ei voida suoraan yksilöidä. Tutkimuksen tekee Referenssi Oy (www.referenssi.net) ja sillä on ympäristöministeriön ja ARAn asettama ohjausryhmä, jossa ovat lisäksi edustettuina keskeiset romanijärjestöt, Romaniasian neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Kyselyyn vastaajien kesken arvomme 10 Finnkinon elokuvalippua. Jos haluat osallistua arvontaan, niin ilmoita kyselyn lopussa yhteystietosi.  

Vastaa kyselyyn 30.9 mennessä. Jos sinulla on kysyttävää kyselystä, voit ottaa yhteyttä Referenssi Oy:n tutkijaan sähköpostitse: kari.huotari@referenssi.net