Uusi hanketyöntekijä

19.8.2016

ROMANIFOORUMIN HALLITUS VALITSI HANKETYÖNTEKIJÄKSI KYÖSTI FLORININ JYVÄSKYLÄSTÄ. 

Hanketyöntekijän paikka oli avoimessa haussa ja auki ajalla 19.- 31.8. Hakijoita oli 11 (+2 hakuajan jälkeen), joista Romanifoorumin hallitus (Leif Baltzar, Tenho Roth, Seija Kivikorpi, Henry Nyman, Seppo Ärling, Inga Angersaari) valitsi työhaastatteluun kolme henkilöä: Kyösti Svartin, Kyösti Florinin ja Voitto Frimanin. Hallitus teki haastatteluiden jälkeen lopullisen valinnan 9.9 ja äänestyksen jälkeen valituksi tuli Kyösti Florin. 

 

 

AVOIN TYÖPAIKKA:

Hanketyöntekijä ajalle 15.9.2016 – 14.11.2018

 

Suomen Romanifoorumi hakee määräaikaista ESR -hanketyöntekijää ajalle 15.9.2016 – 14.11.2018.  Hakuaika päättyy 31.8.

 

ESR-rahoitteisten Tsetanes naal ja  Nevo tiija -hankkeiden yleistavoitteena on romanien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeessa luodaan toimenpiteitä, joiden kautta romanien työ- ja toimintakyky ja mahdollisuudet osallistua työelämään paranevat. Hanke on valtakunnallinen. Sen päätoteuttaja ja koordinoija on Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on kaupunkeja, oppilaitoksia sekä järjestöjä.

 

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu

Osallistua hankesuunnitelman mukaisiin käytännön toimiin ja niiden suunnitteluun tavoitteiden mukaisesti

Lisätä romanikulttuurin tuntemusta oppilaitoksissa, Ohjaamoissa, te-palveluissa sekä kuntasektorilla

Verkostoitua hankkeiden osatoteuttajien kanssa

Suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia teemapäiviä ja kehittää tukimalleja romaniväestölle

Kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa romaniväestön osallisuuden vahvistamiseksi

Levittää hyviä esimerkkejä, onnistumisia ja kokemuksia hankkeesta

 

 

Edellytämme

soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta hanketyöstä, erinomaista romanikulttuurin tuntemusta, itsenäistä ja aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, riittäviä tietoteknisiä valmiuksia sekä kiinnostusta Romanifoorumin toimintaa kohtaan.

 

 

Tarjoamme kiinnostavan mahdollisuuden hanketyöhön romaniväestön parissa. Tehtävä on määräaikainen ja täytetään kokoaikaisena (mahdollisuus myös osa-aikaiseen työhön) ajalle 1.9.2016 – 31.10.2018. Kielitaito (englanti, romani, ruotsi) katsotaan hakijan eduksi.

 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan  työehtosopimuksen mukaan (G28).

 

Hakemukset lähetetään 31.8.2016  joko postitse osoitteeseen:

Suomen Romanifoorumi, Opastinsilta 3, 00510 Helsinki

tai  sähköpostitse: info@romanifoorumi.fi  

 

Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää mukaan cv eli ansioluettelo. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun  ja valituksi tullut voi aloittaa työn 15.9 alkaen, kuitenkin viimeistään 1.10.2016

 

Lisätietoa saat numerosta 044-3377 102 tai 044-2933947 tai sähköpostitse  info@romanifoorumi.fi