Euroopan omatunto -konferenssi

27.3.2014Drom ry:n järjestämä tapahtuma pidettiin 18.-19.3

Euroopan omatunto -konferenssissa 18.-19.3.2014 Veijo Baltzarin lakialoitteet saivat laajaa kannatusta

                                              

Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry järjesti kansainvälisen Euroopan omatunto - konferenssin Eduskunnan Pikkuparlamentissa 18.-19.3.2014. Drom ry:n puheenjohtajan, kulttuurineuvos Veijo Baltzarin konferenssissa julkaisemat lakialoitteet saivat laajaa kannatusta. Tukensa ilmaisivat konferenssiin osallistuneet päättäjät, vähemmistöjen ja valtaväestön edustajat, sekä nuoret.

Baltzar vaatii todellista yhdenvertaisuutta tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden sijasta. Veijo Baltzarin mielestä Eurooppa ei tunnusta monikulttuurisuutta koulutuksessa, juridiikassa, hallinnossa eikä poliittisessa päätöksenteossa. Hän ehdottaa vähemmistökiintiöitä työelämään, hallintoon ja korkeakouluopetukseen.

Konferenssissa syntyi yksimielisyys EU:n monikulttuurisuuspolitiikan uudistamisen välttämättömyydestä, painottaen erityisesti koulutus-, kulttuuri- ja sivistyspolitiikan uudistamisen tarvetta. Veijo Baltzarin mielestä koulutusjärjestelmän uudistaminen kehittämällään Kulttuurienvälisellä Kokemuspohjaisella Kasvatuksella antaisi mahdollisuuden rakentaa toimivaa yhdenvertaista monikulttuurisuutta tulevaisuuden Euroopassa.

Opetusministeri Krista Kiuru kannatti puheessaan Veijo Baltzarin ajatusta luovuuden lisäämisestä koulutuksessa, jotta järjestelmä huomioisi paremmin niin valtaväestön kuin vähemmistöjen tarpeet. Tätä tuki puheessaan myös sisäministeri Päivi Räsänen, joka lisäksi korosti, että on luovuttava vastakkainasetteluista eri ryhmien välillä. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluodon mukaan Vihreiden on erittäin helppo allekirjoittaa Baltzarin aloitteet koulutusjärjestelmän uudistamisesta siten, että teoreettisen opetuksen rinnalla huomioitaisiin ja edistettäisiin oppilaiden luovia ja emotionaalisia kehitysprosesseja. Konferenssin yhteenvedon tehnyt entinen pääministeriPaavo Lipponen totesi, että konferenssiin osallistuneet korkean tason päättäjät ja tutkijat olivat pitkälti omaksuneet Baltzarin ajatuksia.

Drom ry julkaisee kesäkuussa 2014 arvion konferenssin saavutuksista sekä antologian konferenssin puheista. Julkaisu sekä Euroopan omatunto -hankkeen aikana syntynyt verkosto tulevat toimimaan perustana konferenssin jälkeiselle poliittiselle työlle. Konferenssissa esiintyneet Viron opetusministeri Jaak Aaviksoo, Tšekin apulaisulkoministeri Petr Drulák, Unkarin integraatioministeri Zoltan Kovács ja Slovakian opetusministeriön valtiosihteeri Stefan Chudoba jakoivat Veijo Baltzarin huolen monikulttuurisen Euroopan tilasta ja suhtautuivat positiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön Kulttuurienvälisen Kokemuspohjaisen Kasvatuksen jatkohankkeen osalta.

  

Konferenssin suojelijana ja avaajana toimi presidentti Tarja Halonen. Konferenssin puhujia olivat:

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar, opetusministeri Jaak Aaviksoo (Viro), entinen pääministeriPaavo Lipponen, ministerit Krista KiuruPekka Haavisto ja Päivi Räsänen, sosiaalisen osallistamisen varaministeri Zoltán Kovács (Unkari), apulaisulkoministeri Petr Drulák(Tšekin tasavalta), opetusministeriön valtiosihteeri Stefan Chudoba (Slovakia), professoriCatherine Wihtol de Wenden (Ranska), professori Paul Cliteur (Alankomaat) prof., kirjallisuuskriitikko Lilian Munk Rösing (Tanska), kansanedustajat Ilkka Kanerva, Kimmo Tiilikainen, Christina Gestrin ja Arto Satonen,  Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula, professori Laura Kolbe, emeritusprofessori Eero Pantzar ja Amnestyn Suomen osaston johtaja Frank Johansson.

Euroopan omatunto -konferenssi on osa Drom ry:n järjestämää tapahtumakokonaisuutta, johon sisältyy kiertävä näyttely "Miranda - mustalaisten holokausti" sekä Aleksanterin teatterissa 12.4 saakka esitettävä mustalaiskabaree "Seitsemän kielen kitaralla", joka vastaa monikulttuurisen tunneälyn osalta konferenssin teemaa.

 

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot Drom ry:n toiminnanjohtaja Nina Castén,nina.casten@gmail.com, p. 044-5090683.

www.drom.fi